ritmische lijnen

ritmische lijnen

detail van een trap