De beelden zijn er al, 
je moet ze alleen zien en vastleggen