Er zijn drie plantensoorten in Nijmegen en omgeving die snel andere soorten overwoekeren: Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. Ze groeien in natuurgebieden, langs fietspaden, in parken maar ook gewoon in achtertuinen! De laatste twee soorten staan op de zogenaamde Unielijst: verboden invasieve exoten die bestreden moeten worden.

Zaterdag was in Nijmegen actie WiedeWiedenWeg om de Reuzenbalsemien te bestrijden.
Ik mocht foto's maken (en ik heb ook een handje geholpen).